Biopsia

Hoci fyzikálne vyšetrenie a zobrazovacie metódy môžu v diagnostike anomálií prsníka pomôcť, v skutočnosti iba vyšetrenie vzorky tkaniva z biopsie môže potvrdiť diagnózu rakoviny. Ak Vás objednali na biopsiu, je dôležité mať na pamäti, že v takmer 8 z 10 prípadov sú hrčky zistené zobrazovacími metódami neškodné.

Metódy biopsie prsníka

Na potvrdenie diagnózy rakoviny prsníka sa používajú dva hlavné typy biopsie: biopsie ihlou a chirurgické biopsie.

Biopsie ihlou sú menej invazívne výkony, ktoré sa vykonávajú v prípadoch, kedy je hrčka v prsníku ľahko prístupná. Chirurgické biopsie vyžadujú na získanie vzorky tkaniva rez (incíziu) hrčky v prsníku alebo okolitého tkaniva. Tento výkon sa normálne robí v celkovej anestéze a často súčasne s chirurgickým odstránením prsnej žlazy (lumpektómia alebo mastektómia).

Keď sa vzorka tkaniva z prsníka získa, odosiela sa na patológiu, kde sa pripraví na vyšetrenie pod mikroskopom. Patológ hľadá zmeny v tvare a štruktúre buniek, na základe ktorých sa stanovuje diagnóza.

Tenkoihlová aspiračná biopsia

Tenkoihlová aspirácia (FNA, fine-needle aspiration) je najmenej invazívnou bioptickou metódou. Striekačka s tenkou ihlou, aká sa používa pri odbere krvi, sa zavedie priamo do ložiska. Váš lekár buď jemne hrčku nahmatá, alebo na kontrolu zavedenia ihly na správne miesto použije zobrazovaciu metódu (zvyčajne ultrazvuk). Do striekačky sa cez ihlu nasaje malé množstvo buniek (vid nižšie), až kým sa nezíska dostatok materiálu na následné vyšetrenie. Výkon trvá len niekoľko minút a je možné ho realizovať ambulantne. Zvyčajne nie je nutná anestéza ani šitie kože.

FNA je najmenej invazívnou bioptickou metódou.


Tenkoihlová aspiračná biopsia


FNA sa najčastejšie používa v prípadoch, kedy hrčka imponuje ako cysta naplnená tekutinou. Keď sa tekutina z cysty odstráni, lézia sa zahojí, ale ak cysta vyzerá podozrivo, vyšetrenie získanej tekutiny poskytne dalšie podrobnosti. Ak je hrčka tvorená solídnym tkanivom, bunky získané ihlou sa pošlú na patologické vyšetrenie.

Nevýhodou FNA je, že tkanivo sa počas odberu môže poškodiť. V niektorých prípadoch tkanivo stráca svoj prirodzený tvar, čo patológovi stažuje vyšetrenie vzorky a vedie k vysokému percentu „falošne negatívnych“ výsledkov. Preto sú na potvrdenie diagnózy niekedy nutné kontrolné biopsie.

Core - cut biopsia

Core-cut biopsia je najbežnejšie používaným typom biopsie (vid nižšie). Metóda je minimálne invazívna a je možné ju vykonať v ambulancii Vášho lekára alebo v nemocnici ale zvyčajne vyžaduje na znecitlivenie kritickej oblasti lokálnu anestézu. Po core-cut biopsii môžete pocitovať v prsníku škrabanie alebo bolesť.

Core-cut biopsia sa dá vykonávať ambulantne alebo v nemocnici ale zvyčajne vyžaduje miestne znecitlivenie.


Core-Cut biopsia


Váš lekár vytvorí pred nahmataním lézie alebo jej identifikáciou pomocou ultrazvuku malý kožný rez, ktorým zavedie ihlu doprostred hrčky. Takto sa získa vzorka tkaniva veľkosti cca 2x10mm. Táto metóda môže spôsobiť modrinu (hematóm), ale málokedy zanecháva jazvu. Pri obtiažach počas nasledujúceho jedného alebo dvoch dní po výkone by Vám mali pomôcť obvyklé lieky proti bolesti.

Na rozdiel od FNA poskytuje core-cut biopsia väčšiu vzorku tkaniva, v ktorej je preto poškodenie buniek menej pravdepodobné a vyšetrenie tým pádom jednoduchšie, čím sa získa presnejšia diagnóza. Core-cut biopsie však nemusia byť vhodné pre pacientky s malými alebo tuhými abnormalitami prsnej žlazy, alebo v prípadoch, keď je lézia veľmi blízko hrudnej steny v tesnej blízkosti pľúc.

Ak je nutné získať väčší objem tkaniva, na nasatie tkaniva do striekačky sa môže použiť vákuová pumpa. Takáto vákuová biopsia je modifikovanou verziou core-cut biopsie a vykonáva sa v zásade rovnakým spôsobom. Týmto spôsobom je možné odstrániť celé lézie alebo oblasti mikrokalcifikátov.

Chirurgická biopsia

Chirurgická biopsia zmenaná odstránenie tkaniva prsníka – zvyčajne v celkovej anestéze – a u väčšiny žien nie je metódou prvej voľby. Core-cut biopsia dosahuje v diagnostike rakoviny takmer rovnakú presnosť ako chirurgická biopsia. Niekedy však pacientky podstupujú chirurgickú biopsiu ako kontrolné vyšetrenie po Core-cut biopsii, ak chirurgický výkon neposkytne dostatočné informácie.

Ak máte podstúpiť chirurgickú biopsiu, zvyčajne Vás pozvú na jednodňovú hospitalizáciu. Vyšetrenie vykonáva chirurg na operačnej sále v lokálnej alebo celkovej anestéze. V ten istý deň Vás prepustia z nemocnice.

Najväčšou výhodou chirurgickej biopsie je to, že umožnuje patológovi získať najväčší objem informácií o lézii v prsníku a o jej okolí. Umožní tiež vyšetrenie okrajov nádoru, čím sa zistí, či sa lézia šíri do priľahlých tkanív.

Existujú však isté nevýhody tohto typu biopsie; napr. po výkone môže ostať jazva, ktorá ovplyvní odčítanie následných mamogramov. Sú tu tiež malé riziká spojené s akýmkoľvek operačným výkonom vrátane možnosti infekcie, krvácania a problémov s hojením rany a anestézou.

Hoci hlavným cieľom chirurgickej biopsie je diagnostikovať rakovinu, výkon sa tiež môže považovať za definitívnu liečbu, ak chirurg nájde rakovinu malého rozsahu a ložisko kompletne odstráni. Pre niektoré ženy (zvyčajne ide o ženy v pokročilejšom štádiu rakoviny alebo so zrejmou rakovinou v čase diagnózy) sa nutnosť esenciálneho chirurgického zákroku stanoví včas a chirurgická biopsia sa môže skombinovať s lumpektómiou alebo mastektómiou. Ak patríte medzi tieto ženy, hlavným cieľom biopsie je poskytnúť viac informácií o rakovine a napomôcť tak v rozhodovaní o následnej liečbe.

Výber bioptickej metódy

Podobne ako väčšina zdravotných výkonov majú všetky bioptické metódy svoje výhody a nevýhody. Vo všeobecnosti je však všetky tieto metódy (s výnimkou chirurgickej biopsie) možné vykonať rýchlo, sú len minimálne nepríjemné a takmer nemajú dlhodobé následky.

Výhody a nevýhody biopsií sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách a majú Vám pomôcť vo výbere metódy, ktorá je pre Vás najvhodnejšia:

Výhody a nevýhody tenkoihlovej aspirácie

  Výhody

 • Najrýchlejšia, nevyžaduje šitie kože a málokedy zanecháva jazvu
 • Najmenej pravdepodobne spôsobuje nepríjemné pocity
 • Nevyžaduje anestézu
 • Výhodná hlavne pri cystách

  Nevýhody

 • Väčšinou sa využíva v detekcii alebo liečbe cýst
 • V niektorých prípadoch sú nutné opakované vpichy
 • Menej presná ako iné metódy v dôsledku malého objemu vzorky a porušenia tkaniva

Výhody a nevýhody Core-cut biopsie

  Výhody

 • Rýchla, vyvoláva minimálne alebo len mierne nepríjemné pocity
 • Rýchly výkon
 • Nie je nutná chirurgická incízia, nevyžaduje šitie stehov a zvyčajne nezanecháva jazvu
 • Poskytuje väčší objem tkaniva ako tenkoihlová, čo umožňuje presnejšiu diagnostiku
 • Vysoký stupeň presnosti znamená, že chirurgická biopsia nie je nutná, ak má tkanivo benígny charakter

  Nevýhody

 • Nutná lokálna anestéza
 • V niektorých prípadoch sú nutné opakované vpichy (ak sa výkon nerobí pod ultrazvukovou kontrolou)
 • Prsník môže byť poranený alebo niekoľko dní bolieť

Výhody a nevýhody vákuovej biopsie

  Výhody

 • Zvyčajne nevyžaduje šitie kože a zanecháva len miniatúrnu jazvu
 • Jediným zavedením ihly je možné získať niekoľko veľkých vzoriek
 • Ak je lézia benígna, je možné odstrániť ju celú, bez nutnosti následného chirurgického zákroku

  Nevýhody

 • Vyžaduje lokálnu anestézu
 • Drahá - nemusí byť krytá zdravotným
  poistením
 • Prsník môže byť niekoľko dní bolestivý

Výhody a nevýhody chirurgickej biopsie

  Výhody

 • Veľmi presná
 • Poskytuje možnosť získať veľkú vzorku nepoškodeného tkaniva, čo umožňuje celotkanivové vyšetrenie
 • Možnosť vidieť, ako sa nádor správa k okolitému tkanivu

  Nevýhody

 • Spôsobuje trvalú jazvu
 • Je nutné šitie kože a rekonvalescencia trvá dlhšie
 • Vyžaduje čas na hojenie
 • Vyššie riziko infekcie a poranenia ako pri ihlovej biopsii
 • Môže zmeniť vzhľad a konzistenciu prsníka

Je dôležité, aby ste použitie konkrétnej metódy prekonzultovali so svojím lekárom, ktorý tak bude môcť vybrať riešenie, ktoré je pre Vás najvhodnejšie. Keďže 8 z 10 hrčiek v prsníku je v konečnom dôsledku benígnych, vždy, keď je to možné, treba sa vyhnúť invazívnemu chirurgickému zákroku.

Nasledujúci zoznam by Vám mal pomôcť pri konzultácii s Vaším lekárom.

Tieto body preberte so svojím lekárom

 • Čo ukázali doterajšie zobrazovacie vyšetrenia?
  • Je hrčka veľká alebo malá?
  • Vyžadujú moje výsledky biopsiu?
 • Aký typ biopsie sa použije?
  • Ktorá metóda je pre mňa najlepšia?
 • Môžete použiť najmenej invazívnu bioptickú metódu?
  • Ak nie, prečo?
 • Bude mať zákrok za následok vytvorenie jazvy?
 • Aké sú nežiadúce účinky navrhovaného typu biopsie?
 • Kedy budú k dispozícii výsledky a kto ma o nich bude informovať?
 • Ako rýchlo sa budem musieť rozhodnúť ohľadom liečby?
 • Môžem dostať kópiu výsledkov pre vlastnú potrebu?
Užitočné stránky
www.herklub.sk www.npop.sk
Majte prosím na pamäti, že táto webová stránka nemôže nahradiť informácie, ktoré Vám poskytnú Vaši lekári. Akékoľvek otázky ohľadom Vášho zdravotného stavu konzultujte s odborníkom.
© Accelerate 2011. Design and programming by Soyamedia